Sorumluluk Reddi

Kriptora.com'da yer alan bilgiler, yatırım tavsiyesi veya finansal araçlarla ilgili herhangi bir işlem emri, Al veya Sat talebi olarak yorumlanmamalıdır; Burada yer alan bilgilerin eksiksizliği, doğruluğu veya belirli bir amaca uygunluğu konusunda açık veya kısmi hiçbir garanti veya beyanda bulunmamaktayız. Görsellerin ve sembollerin kullanımı yalnızca açıklama amaçlıdır ve belirli bir finansal aracın satın alınması, satılması veya elde tutulması için bir tavsiye teşkil etmez; Marka logolarının kullanımı, bizimle logoların sahibi kuruluşlar arasında mutlaka bir sözleşme ilişkisi olduğu anlamına gelmez veya Kriptora tarafından bu tür bir kuruluşun onaylandığı anlamına gelmez veya bunun tersi de geçerli değildir. Piyasa bilgileri size yalnızca bir hizmet olarak sunulmaktadır.

Metin, fotoğraflar, grafikler dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere her Kriptora.com web sitesinde kullanılan tüm materyaller teknik hatalar, yazım yanlışlıkları ya da başka tür hatalar ve yanlışlıklar içerebilir. Kriptora.com, bu tür hatalar ya da yanlışlıklar için sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm Kriptora web sitelerindeki materyaller ve bilgiler, genel bilgi amaçlarıyla sağlanmaktadır.

Kriptora.com web sitesi sorumluluk reddi, taraflarca bir hukuki ilişkide uygulanabilecek
ya da zorunlu hale getirilebilecek hakları ve yükümlülükleri belirlemek
ve sınırlandırmak için tasarlanmış olan bir beyandır.